Recolzem, com no podia ser d’altra manera i sempre hem fet, la convocatòria oficial del sindicat