Presentació

Les CCOO de Catalunya ens hem implicat activament -des de la nostra fundació com a organització sindical- en les reivindicacions i lluites del poble català per la recuperació dels drets nacionals, les institucions pròpies o la utilització de la llengua catalana com un dret de ciutadania i un element de cohesió social. Tot això ha tingut la seva plasmació en la defensa de la plena capacitat d’autogovern per a Catalunya i el ferm compromís amb el dret del poble català a decidir el seu futur en termes socials i polítics, entre ells la relació amb l’Estat espanyol, com així va ser ratificat recentment de manera majoritària en la resolució sobre el dret a decidir que va aprovar el sindicat en el seu darrer Congrés. És per això que, des de les responsabilitats que ens pertoquen com a sindicat de classe i nacional, considerem necessari treballar per estendre tant entre el conjunt de l’afiliació com a les diferents estructures de direcció, que la independència de Catalunya i la construcció de la República Catalana és l’única solució per aconseguir una societat més justa, socialment progressista i lliure.

Qui som?

Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana som un grup de persones afiliades al sindicat que treballa per la construcció de la República catalana com a mitjà per aconseguir una societat més justa, socialment progressista i lliure, però també perquè el sindicat assumeixi el seu paper sociopolític en el procés de construcció de la nova República.

Plenament conscients que el nostre sindicat ha de seguir tenint un paper cohesionador dels treballadors i treballadores de Catalunya com a grup o classe social, volem posar en marxa mecanismes de comunicació i trobades dels afiliats i afiliades i propiciar debats i posicionaments, interns i externs per donar a conèixer els nostres plantejaments i per acostar la nostra organització a altres treballadors i treballadores que ara no tenen el sindicat com el seu referent. La nostra voluntat és configurar un espai no orgànic de trobada, coneixement, debat i de visualització de l’afiliació de CCOO que vol treballar per la construcció de la República Catalana, així com treballar perquè el sindicat assumeixi el seu paper sociopolític en aquest sentit. La participació en aquest espai de treball no modifica el posicionament que cada participant pugui tenir sobre les politiques organitzatives o d’acció sindical que desenvolupa la nostra organització i és, per tant, un espai d’àmplia transversalitat .

Aquests plantejaments els podrien concretar en forma d’objectius, eines de treball i programa d’activitats.

Objectius

– Visualitzar la implicació dels afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya en el procés de construcció de la República Catalana.

– Crear un espai de trobada i treball dels afiliats i afilades per la independència i la República Catalana.

– Dotar-nos d’instruments organitzatius per dur a terme aquestes tasques.

– Intervenir en el debat sobiranista dins i fora del sindicat.

– Elaborar propostes perquè el contingut de la Constitució catalana sigui favorable als treballadors i les treballadores i a les classes populars, tant a través de la participació del sindicat com del propi grup.

Eines de treball

– Grup coordinador

– Logotip identificador

– Enllaç per a la participació a la pàgina web de la CONC

– Bases de dades amb la relació de persones participants

– Acordar amb la direcció del sindicat la utilització dels recursos necessaris per a l’organització i la comunicació.

Programa d’activitats

Promoure debats interns i externs a través de l’alimentació de l’espai web.

Organitzar debats i taules rodones

Intervenir en els debats del Seminari Salvador Seguí

Mantenir reunions periòdiques amb la direcció per fer-li arribar els nostres posicionaments i propostes en relació amb el procés sobiranista i la construcció de la República Catalana.

Fixar trobades periòdiques del grup coordinador.

Convocar plenaris del conjunt de persones inscrites