Ara que commemorem els 50 anys de les CCOO de Catalunya és més pertinent que mai recordar que el naixement del sindicat com a organització arrela profundament en l’ideari del catalanisme popular que ha definit una part molt important del sindicalisme, de les organitzacions socials i dels partits polítics catalans al llarg de la història. Això ha fet que els plantejaments de classe i nacionals s’hagin configurat com un tret d’identitat del model de les CCOO de Catalunya i per extensió de pràcticament tot el conjunt del sindicalisme català. En aquest sentit, les CCOO de Catalunya ens hem implicat activament -des de la nostra fundació com a organització sindical- en les reivindicacions i lluites del poble català per la recuperació dels drets nacionals, les institucions pròpies o la utilització de la llengua catalana com un dret de ciutadania i un element de cohesió social.

Tot això ha tingut la seva plasmació en la defensa de la plena capacitat d’autogovern per a Catalunya i el ferm compromís amb el dret del poble català a decidir el seu futur en termes socials i polítics, entre ells la relació amb l’Estat espanyol, com així va ser ratificat recentment per pràctica unanimitat en la resolució sobre el dret a decidir que va aprovar el sindicat en el seu darrer Congrés.

Cal dir que, malauradament, en els últims anys els successius governs i institucions de l’Estat espanyol han fet aflorar totes les insuficiències originades per una transició realitzada sota la tutela del franquisme. Els treballadors i les classes populars han vist com el neoliberalisme erosionava sense límits les llibertats democràtiques i l’estat del benestar, mentre que el conjunt dels ciutadans comprovaven que de res servia votar en referèndum un Estatut que després seria abolit per un Tribunal Constitucional cada vegada mes polititzat, que vetllava per la política recentralitzadora de l’Estat. També vam poder comprovar com la nostra demanda per realitzar una consulta per decidir el nostre futur era rebutjada pel Parlament Espanyol, tot i que no es va aconseguir aturar la convocatòria del 9N. És per això que, des de les responsabilitats que ens pertoquen com a sindicat de classe i nacional, considerem necessari treballar per estendre, tant entre el conjunt de l’afiliació com a les diferents estructures de direcció, que la independència de Catalunya i la construcció de la República Catalana és l’única solució per aconseguir una societat més justa, socialment progressista i lliure. 

Ens trobem en un moment de final de règim i de crisi profunda del sistema polític i del model econòmic que ha regit el país des de la Transició i, després del mandat democràtic de les passades eleccions del 27S, tenim davant l’oportunitat històrica d’una veritable ruptura democràtica que representi un canvi radical en la manera de fer les coses i que comporti un aprofundiment de la democràcia en els aspectes econòmics, polítics i socials. Aquesta ruptura, al nostre parer, ha de reflectir-se en una Constitució redactada des de baix, amb l’activa i directa participació dels treballadors i les treballadores, que doni contingut social a la República catalana Plenament conscients que el nostre sindicat ha de seguir tenint un paper cohesionador dels treballadors i treballadores de Catalunya com a grup o classe social, volem posar en marxa mecanismes de comunicació i trobades dels afiliats i afiliades i propiciar debats i posicionaments,interns i externs, per donar a conèixer els nostres plantejaments i per acostar la nostra organització a altres treballadors i treballadores que ara no tenen el sindicat com el seu referent. La nostra voluntat és configurar un espai de trobada, coneixement, debat i de visualització de l’afiliació de CCOO que vol treballar i ser decisiva en el procés de construcció de la República Catalana. La participació en aquest espai de treball no modifica el posicionament que cada participant pugui tenir sobre les politiques organitzatives o d’acció sindical que desenvolupa la nostra organització i és, per tant, un espai d’àmplia transversalitat. Per tot això, treballarem perquè el nostre sindicat, assumint el seu paper sociopolític, s’impliqui en el desenvolupament de les decisions que prengui el Parlament de Catalunya seguint el mandat democràtic del poble català, des de la perspectiva de la defensa dels interessos laborals i socials de la classe treballadora i del conjunt de les classes populars.

Des del nostre convenciment que la independència és el mitjà de trencament de l’status quo actual i de construcció una societat més lliure, socialment progressista i radicalment democràtica, fem una crida a tots els companys i companyes del sindicat que comparteixen aquests anhels a incorporar-se a aquest grup i a treballar activament per aconseguir aquests objectius.

Barcelona, octubre de 2015

FORMULARI D’ADHESIÓ